шүд унасан хойно ааруул таарах
аливаа тусыг цагт нь биш өнгөрсөн хойно нь хүргэх