ааруул хурууд

таргийг буцалган шүүгээд хэвэнд оруулж, янз бүрийн хэлбэр хэмжээтэйгээр хатаасан аарц