ааруул ээзгий

сүүг боловсруулан шүүж хийсэн цагаан идээ