хорхой ааруул
уртавтар нарийн хэлбэр оруулж хатаасан жижиг ааруул