зай ч байна, лай ч байна
/ зүйр цэцэн үг /
а. Амжих цаг байна б. Ашигтай, ашиггүй юм аль алин нь байна гэсэн санаа