ЗАДГАНАХ

Сул задгай юмны олонтоо хөдлөх: нөмгөн задганах (нөмгөн самбалзах).