ЗАДЛУУЛАХ I

1. Битүү, баглаа боодолтой юмуу, далд юмыг онгойлгуулах, нээлгэх, ил болгуулах: ачаа задлуулах дэлгэрэнгүй...


2. Ширэлдсэн нягт юмыг хөвсгөр, сэвсгэр болгуулах: ноос задлуулах (ноосны даахираа ширэлдээг гаргах);
3. Бүтэн зүйлийг эвдлүүлэх, бутлуулах, хэсэг хэсэг болгуулах: мотор задлуулах (хөдөлгүүрийг эд ангиар нь салгуулах), мөнгө дэлгэрэнгүй... (бүхэл мөнгийг бутархайгаар солиулах, мөнгө бутлуулах).

ачаа задлуулах ачааны боодол, баглааг авахуулах, хайрцаг савнаас ил болгуулах
захиа задлуулах захиаг онгойлгуулах, захианы дугтуйг нээлгэх
хайрцаг задлуулах а. Хайрцаг нээлгэх; б. Хайрцаг эвдлүүлэх
ноос задлуулах ноосны даахираа ширэлдээг гаргах
мотор задлуулах хөдөлгүүрийг эд ангиар нь салгуулах
мөнгө задлуулах бүхэл мөнгийг бутархайгаар солиулах, мөнгө бутлуулах
Ижил үг:

ЗАДЛУУЛАХ II