ЗАДЛАГЛАХ

Задлах аргаар судлан үзэх: цус задлаглах (цусыг задлан шинжлэх).