ааруул дэлгэх
ааруулыг дэлгэц дээр өрж, наранд тавих