завшаангүй болох
далим гарган хийх, амжуулах бололцоогүй болох