хувь завшаангүй
хувь тохиолгүй
2. Ашиггүй, хонжоогүй, олзгүй - Завшаан эрэхийг хэчнээн оролдовч, завшаангүй үлдэж ч болох бий. Тоншуул сэтгүүл
3. Далимгүй, ташрамгүй, ялдамгүй, ялдаргүй, аянталгүй завшаангүй болох далим гарган хийх, амжуулах бололцоогүй болох