ЗААЛХАЙ II

1. Өчүүхэн зай: завсар заалхай [хоршоо] (завсар зай, сиймхий);


2. Сэтгэлийн сэвтэй, хөнгөн хуумгай байдал: завхай заалхай [хоршоо] (хөнгөн хуумгай, хуурамч) - Нөхрөө мэхлэхдээ хөнгөн хийсвэр дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.

завсар заалхай завсар зай, сиймхий
завхай заалхай хөнгөн хуумгай, хуурамч
Ижил үг:

ЗААЛХАЙ I