ЗААЛХИЙЛЭХ

1. Зааж зааварлах - Хурмаст тэнгэрийн хүүхнээр томилж, заалхийлэн дагаж явахыг гуймуй. дэлгэрэнгүй... сурган заалхийлэх (заан сургах үйлд идэвхийлэх), ухуулан заалхийлэх (ухуулах ажилд мэрийх);


2. Байн байн заах, дахин дахин заах - Хойш урагш гараар заалхийлнэ. Яриа;
3. Цохлон заах: томилон заалхийлэх (аль нэг ажилд томилж нэр дурдах) - Заалхийлэхийг хүснэ. Яриа.

сурган заалхийлэх заан сургах үйлд идэвхийлэх
ухуулан заалхийлэх ухуулах ажилд мэрийх
томилон заалхийлэх аль нэг ажилд томилж нэр дурдах