ЖИВЭЭХЭЙ :
/ ургамал /

живээхэй шимэрс (усархаг, намагтай газар ургадаг нэгэн зүйл өвс).