жангийн буурцаг
хоолны хачир, хольц болгохоор чанасан буурцаг