жаазан гүүр
босоо тулгууртай, хатуу холбоостой гол дамнуураар үүссэн хөндлөн жааз хэлбэрийн хүрээ нь гол бүтээц болох гүүр