жаазан антен
дугуй, дөрвөлжин, тэгш өнцөгт хэлбэртэй жааз үүсгэсэн нэг ороомог юмуу, хэд хэдэн хавтгай ороомгон дамжуулагч байдалтайгаар хийсэн, чиглэлт антен дэлгэрэнгүй...