жаавай хонгор
гоо үзэсгэлэн, цог жавхаа бүрдсэн дотны хайртай хүн