давхар жаа
гарын арван модоо хоёр гартаа тав таваар нь аваад хооронд нь холихгүй тоглох, гурван хүний тоглоом