алтан дэлхий сугаа хавчсан биш
газар мундсан биш, очих газар хаана ч байна