алтан мэлхий
/ зурхай /
Тэнгэрийн өмнөдөд Хувилгааны ордоос өмнө тийш, Дагалзах дарга, Хувилгааны орд, Тэнгэрийн түлхүүр, Цэрэг тэргүүлэгч, Лаг мэлхий, Энхжингийн шувуу, дэлгэрэнгүй...

Walking in the prnecese of giants here. Cool thinking all around!

Walking in the prnecese of giants here. Cool thinking all around!

Зочин 2015-08-01 20:45:38