алтан цацар
а. Алтан өнгөт гол өргөө; б. Морины шинж