ЕЭХГЭРХЭН

Нэлээд еэхгэр: еэхгэрхэн хөгшин (нэлээд еэтгэр төрхтэй хөгшин), еэхгэрхэн эмгэн дэлгэрэнгүй...

еэхгэрхэн хөгшин нэлээд еэтгэр төрхтэй хөгшин
еэхгэрхэн эмгэн эрүү хамар нь урт, янхигар биетэй эмгэн