ЕЭТГЭРДЭХ

Хэтэрхий еэтгэр байх, дэндүү еэтгэр учир зохисгүйдэх: гутлын хошуу еэтгэрдэх (гутлын хошуу дэлгэрэнгүй...