алтыг нь аваад авдрыг нь хаях
/ зүйр цэцэн үг /
зөвхөн өөрт хэрэгтэйг аваад, бусдыг нь үл тоох гэсэн санаа