ЕНШИХ

Гоншгонох, гонших: еншин байх (дорой дуугаар гомдоллох, эсэргүүцэн үглэх).

Ижил үг:

ЁНШИХ