сансрын егүүтгэл
а. Орчлонгийн сүйрэл; б. Сансарт болсон сүйрэл