Европын холбоо
эдийн засгийн чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээнд нэгдсэн Европ тивийн зарим улсын эвсэл