уур хэдий их ч цээжээ дэлбэлдэггүй
/ зүйр цэцэн үг /

аливаа юм хэмжээнийхээ хэрээр байдаг гэсэн санаа