ДЭЛБЭНХТЭН
/ ургамал /

Салбант мөөгний багийн овог.