хар хэрээ дэгдээхэйгээ цагаан гэж санадаг
/ зүйр цэцэн үг /

эх хүн үрээ ямагт сайн сайхан гэж боддог гэсэн санаа