ДЭГЖИЛ

1. Дэгжих үйлийн нэр; дээшлэл, дэвшил, дэвжил - Дэгжлээр дүүлсэн ардын багш танай дээш бадраасан үйлст ачийг дэлгэрэнгүй... Ж.Бадраа. Уяхан хорвоон хань;


2. Хөгжил бадрал: дэгжил сайтай нэгдэл (хөгжил дэвшил сайтай нэгдэл), хөгжил дэгжил [хоршоо] (урагш давших, хөгжин дэлгэрэнгүй...
дэгжил сайтай нэгдэл хөгжил дэвшил сайтай нэгдэл
хөгжил дэгжил урагш давших, хөгжин дэгжих явдал