ДЭГЖИНДҮҮ

Дэгжин байрын, хээнцэрдүү, гоёмсог - Тэндээ л дэгжиндүү эр билээ. Яриа.