дууч эм
/ хуучирсан /
дуу дуулдаг нэрийн дор биеэ үнэлэн амьдрагч эмэгтэй янхан