ардын дуучин
а. Ард олондоо нэр хүндтэй дуучин; б. Дуучдад олгох төрийн дээд цол, шагнал