ДУГАРУУЛ

Тарианы үр цацсаны дараа дээгүүр нь даран чирэх хоёр чулуун хүрд: дугаруул чирэх (чулуун хүрдийг дэлгэрэнгүй...