ДУГЖРАХ

1. Нам унтах, бөх унтах, бөх нойрсох - Ийм шатам халуунд нозоороод хэдхэн мөч дугжирвал дахиад босолтгүй дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Миний эх орон, миний тоонот;


2. Ухаан балартах, зүүрмэг дуурмаг болох.

Сайн тухтай унтах нойрсох амрах

Бүтэн нойртой хонох

Зочин 2023-12-25 16:59:36