ДОТГО

Үзүүрийг нь уран гоёор махийлган нугалсан, тогоо тавих тулгуур.