ДОВТЛУУЛАХ

1. Унаагаар яаруу явуулах, давхиулах: бичиг довтлуулах (шуурхай бичиг илгээх), элч дэлгэрэнгүй... (шуурхай элч явуулах) - Бидний хойноос нэхүүл дагуул довтлуулбал яана. А.Толстой. Мөнгөн ноён;


2. [шилжсэн] Ааглуулах, загнуулах - Үгээр баахан довтлуулж байгаад ирлээ. Яриа.

бичиг довтлуулах шуурхай бичиг илгээх
элч довтлуулах шуурхай элч явуулах