ДОВТОЛГООН

1. Довтлох үйлийн нэр; тэмцэл дайралт - Дайсны довтолгооныг няцаав. дэлгэрэнгүй...


2. Давхилга, давхиа - Хонгор хөлгийн довтолгоонд нь хө, хорин нэгэн он донсолсон юм аа. Ц.Дашдорж. Ухаан дэлгэрэнгүй...
3. Нийгэм соёлын боловсон байдлыг ахиулах арга хэмжээ - Соёлын довтолгоо явуулах зэрэг нэлээд ажилд идэвхтэй оролцож байлаа. дэлгэрэнгүй...