дов тойрч долоо эргэх
/ зүйр цэцэн үг /
мунгинаж төөрөх гэсэн санаа