ДАГНАЛТ

Дагнах үйлийн үр дүнг заасан нэр, халаа сэлгээгүй юм уу, эсвэл нэгэн зүйлийг байнга үйлдэх байдал: үйлдвэрийн дэлгэрэнгүй... (үйлдвэрийн нэг чиглэлийн үйл ажиллагаа) - Үйлдвэрийн дагналт, хоршилтыг гүнзгийрүүлэн шинэ шатанд гаргах хэрэгтэй. “Үнэн” сонин.