айраг бүлэх
хөхүүр, саванд буй айргийг бүлүүрээр цохилон хутгах