сангийн гэр
/ түүх /

айл өрхийн эд хөрөнгө, идээ цагааны хөрөнгө, аж ахуйн арвижих хөрөнгийг агуулах гэр

Ижил үг:

сангийн гэр