ГҮНЖ

1. Хааны охин - Хааны гүнж энэ бүхэн үгийг тэр дороо очиж хаан аавдаа дамжуулан сонсгожээ. дэлгэрэнгүй... гүнжтэй суух (хааны охинтой суух);


2. Охин болон эмэгтэй хүний хүндэтгэл.