ГҮНЗ II

1. Ноёны хөвгүүн;


2. Хөвгүүдийн хүндэтгэл нэр.

Ижил үг:

ГҮНЗ I