ГҮНДЭЭГҮН
/ хөгжим /

Таван эгшгийн нэг; шороон махбод эгшиг, туйлын ном булингар аялгуу.