ГҮНДҮҮН
/ хөгжим /

Таван эгшгийн нэг, шороон махбодын эгшиг.