ГУАЛАХ

1. Юмыг гоёж чимэглэх;


2. Илгээх, томилон явуулах.

гуалах гэдэг ургамлын толбожих өвчны нэр юм

Үхэр нүдний гуалах өвчин, энэ нь үхэр нүдний навч, жимсэн дээр цагаан өнгийн өнгөр тогтдог.

Зочин 2016-01-15 11:08:34