БЭЛЭН II

Уулга, балан.

Ижил үг:

БЭЛЭН I

БЭЛЭН III